Read More
آموزش زبان بدن

نماد اس اس SS

نماد اس اس SS شناخته­ ترین نماد اس اس SSهای نازی اولین بار سال 1933 توسط هنگ محافظت شخصی هیتلر استفاده شد. این نماد حروف آلمانی باستانی «Sig» یا «Sigel» یا «Siegel» بودند و جزئی...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد ستاره پنچ پر

ستاره پنچ ­پر نمادی بسیار باستانی و طبیعی است که می­توان آن را در گل­ها،کریستال­ ها، ستاره دریایی و دست­ و پای انسان دید. وقتی دو پیکان تیر روی هم قرار می­گیرند نیز این...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد زن

نماد زن : مبدأ  نماد زن طراحی منابع زیادی دارد. این نماد نشان «زن» و ونوس است که الهه عشق رومیان باستان بود. بسیاری از نویسندگان ادعا می­کنند که این نماد از یک آیینه...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد مرد

نماد مرد : گفته شده نماد «مرد» (نماد مریخ) نمایش­ دهنده یک سپر و یک نیزه است که برای جنگجوها استفاده می­شود. مبدأ این توصیف ظاهراً به قرن 19 برمی­گردد که بازنگری­های جدید برای...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد ستاره سرخ شوروی

ستاره سرخ  ستاره سرخ 5 رأس نماد شناخته شده کمونیسم شده است. مبدأ پیدایش این نماد به عنوان یک علامت کمونیست به کارل مارکس (1883-1818) و فردریک انگلز (1895-1820) برمی­گردد که به دلایل مختلفی جذب...

ادامه مطلب