Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت هفتم

کمترین جزئیات را در اسلایدتان وارد کنید. آموزش سخنرانی قسمت هفتم : آنطور که ما متوجه شده ایم، پاورپوینت خودش یک سخنرانی نیست؛ بخشی از بستر کاری شماست که از آن طریق سخنرانی می کنید....

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت ششم

سخنرانی خود را روی کاغذ های یاداشت بنویسید آموزش سخنرانی قسمت ششم : بنابراین شما باید به ذهن خود اجازه دهید در خلال این موضوع بچرخد و به خودتان اجازه دهید در مورد هسته ی...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

نماد خطر زیستی

نماد خطر زیستی نماد خطر زیستی ابتدا سال 1996 میلادی توسط شرکت شیمیایی داو ایجاد شد. مهندسی به نام چارلز بلدوین ادعا می کند که مستقیماً در ساخت این نماد دخالت داشته است. طبق گفته...

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت پنجم

آموزش سخنرانی قسمت پنجم     آموزش سخنرانی قسمت پنجم : از پاورپوینت به عنوان یک ابزار استفاده کنید و به انتخابهای دیگر توجه کنید. پاور پوینت بیان بدی دارد: همانطور که در بین عامه می گویند...

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت چهارم

آموزش سخنرانی قسمت چهارم  آموزش سخنرانی قسمت چهارم : مکان سخنرانی و نحوه ی رفتن به آنجا را را شناسایی کنید. یکی از بزرگترین موارد استرس زای ممکن، دیر رسیدن است. بنابراین اگر در یک جلسه...

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت سوم

قسمت سوم آموزش سخنرانی در جمع  آموزش سخنرانی قسمت سوم : ارتباط، کاریست که شنونده انجام می دهد قبل از گفتن اولین کلمه، مهمترین چیزی که باید در مورد آن فکر کنید، شنوندگان هستند. این نسبتاً بدیهی...

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت دوم

آموزش سخنرانی قسمت دوم : قسمت دوم آموزش سخنرانی در جمع  خود را برای شرایط ابتدایی سخنرانی آماده کنید هنگامیکه موفقترین مدیر فوتبال دنیا، جناب آلکس فرگوسن، تیم خود را برای یک بازی حیاتی و مهم...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن قسمت چهارده

آموزش زبان بدن  : در قسمت قبلی آموزش زبان بدن چهار عدد از دست دادن های بد در فرهنگ غرب و دنیا رو مورد بررسی قرار دادیم . در اینجا ادامه مقاله و بررسی...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن قسمت سیزده

آموزش زبان بدن - قسمت سیزدهم هشت سبک از بدترین شیوه های دست دادن در این قسمت آموزش زبان بدن به هشت سبک از بدترین شیوه های دست دادن می پردازیم که بهتر است هیچ...

ادامه مطلب

Read More
آموزش فن بیان

آموزش سخنرانی قسمت اول

آموزش سخنرانی : چرا ارائه سخنرانی خوب مهم است؟ خیلی ساده به خاطر اینکه تنها عملی تاثیرگذار در کسب و کار شما محسوب می شود. نتیجه گیری من پس از ده سال در کسب و کار...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن قسمت دوازده

آموزش زبان بدن : مفاهیم دست دادن در زبان بدن  دو دستی دست دادن یکی از مفاهیم و تحلیل ها در زبان بدن نحوه دست دادان است  که در این مقاله هم به آن می پردازیم .معمولا...

ادامه مطلب

Read More
آموزش زبان بدن

آموزش زبان بدن ( رفتار غیر کلامی ) قسمت یازده

آموزش زبان بدن ( رفتار غیر کلامی ) قسمت یازده آموزش زبان بدن قسمت یازده خلع سلاح کردن فرد سلطه جو کف دست رو به پایین یادآور سلام نازی ­های آلمان است و تهاجمی­ ترین حالت دست...

ادامه مطلب

12