آموزش زبان بدن
Read More
رویدادها

برگزاری سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در مرکز همایش های صدا و سیما

کنفرانس برندهای تندمصرف در مرکز همایش های صدا و سیما برگزاری سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در مرکز همایش های صدا و سیما  سومین کنفرانس برندهای تندمصرف در تاریخ 2 تیر سال جاری در مرکز همایش های...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

زبان بدن در سمینار استانداردهای آموزشی، پلی به سوی پیشرفت و خلاق

اولین سمینار علمی   استانداردهای آموزشی , پلی به سوی پیشرفت و خلاقیت  با همکاری مجمع استاندارد و کیفیت اسلامی در تاریخ 21 خرداد  ماه 93  در محل مرکز همایشهای بین المللی صدا و سیمای...

ادامه مطلب