Read More
رویدادها

امروز در کنار دوستان خوبم مهندس سلیم خلیلی و مهندس قره گوزلو در کلاس زبان بدن

امروز در کنار دوستان خوبم مهندس سلیم خلیلی و مهندس قره گوزلو در کلاس زبان بدن آیا دوست دارید رفتار و عواطف پنهانی افراد را بدانید قبل از آن که سخنی به زبان آورند؟ توانایی شما...

ادامه مطلب

Read More
رویدادها

بازارچه رحمت برای همه

بازارچه‌ی «رحمت برای همه» در مدرسه‌ی توانبخشی توانخواهان – بهمن ۱۳۹۲ در کنار انوشیروان ارجمند ، حسام ایوبی ، سیاووش چراغی پور  ، دکتر علی پیرهانی و.....

ادامه مطلب