آرشیو ماهانه

بهمن ۱۳۹۲

بازارچه رحمت برای همه

بازارچه‌ی «رحمت برای همه» در مدرسه‌ی توانبخشی توانخواهان – بهمن ۱۳۹۲ عملکرد «رحمت للعالمین» برخاسته از این اعتقاد است که: «مهم‌ترین مسئله در کمک کردن به یک انسان، حفظ کرامت انسانی اوست». حفظ آبرو و احترام کسی که به او کمک می‌کنیم،…