نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

تلفن همراه

درخواست مشاوره - - درخواست سخنرانی -- سوال

پیام شما

درباره پویا ودایع

مدرس  زبان بدن و مذاکره 

مترجم ۳ کتاب تخصصی زبان بدن

نویسنده ۵ کتاب زبان بومی کشور ایران

مربی خصوصی هنرمندان و بازیگران ایران

مدرس دوره های MBA & DBA موسسه آموزش عالی

کارشناس مهمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

مدرس تایید و تحسین شده توسط آلن پیز ( مرد زبان بدن دنیا ),

راه های ارتباطی با ما

تلفن: ۰۹۱۹۹۲۰۰۰۳۷

ساعت کاری ۷ صبح الی ۳ بعد از ظهر است

ایمیل:

سامانه پیامکی :

ارسال به متن  ۱۰۰۰۰۹۱۹۹۲۰۰۰۳

آدرس:

گواهینامه ها

سازمان هایی که تاکنون به آموزش های ما اعتماد کرده اند