شاید جرات نقد کردن و تحلیل رفتار دیگران در کمتر کسی باشد و هر کسی حوصله بازخورد را نداشته باشد اما تجربه ای که برای ما افکار سنج ها به وجود آمده، نشان داده تحلیل رفتار آدم های بزرگ همیشه باعث پیشرفت رفتار اجتماعی در جامعه شده و رفتار های صحیح و درست افراد کارآمد و بزرگ الگو قرار داده شده است. پویا ودایع مدرس زبان بدن، محمدباقر قالیباف، شهردار تهران را در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، مورد بررسی قرار داده است. شخصی که این روزها به دلایل مختلف در صدر اخبار مثبت و منفی قرار گرفته است. 

قالیباف مدیر پشت میز نشین نیست

 قالیباف جزو افراد اجرایی است که وارد حوزه شهری تهران شده است. حوادث تلخ این چند روز باعث شد نگاهی به رفتار های شهردار تهران بزرگ بیاندازیم. فراموش نکنیم که تحلیل های زبان بدن صرفا از روی حرکات بدن شکل می گیرد و نه چیز دیگری. فراموش نکنیم که با یک کاپیتان روبرو هستیم نه یک مدیر پشت میزنشین. قالیباف با لباس های مخصوص در محل حوادث حاضر می شود. چون می داند که دیده می شود و رفتارهای او الگو خواهد شد.

زبان بدن قالیباف زبان بدن زبان بدن شهردار تهران قالیباف photo 2017 02 04 01 35 08
زبان بدن قالیباف

 

قالیباف مرد حرکات انگشت و دست

قالیباف از حرکات سریع انگشتان و دست ها در خیلی از اوقات کمک می گیرد. حرکات مستقیم و اشاره ای او حاکی از به نمایش دادن قدرت و توان خود به دیگران است. اشاره انگشت خیلی جاها نشانه قدرت و نشان دادن آن تحلیل می شود و فقط قدرت نمایی می کند. حرکات خطی دست ها و انگشتان هم معانی سلطه گری را نشان می دهد و یکه تازی. اما در زبان بدن قالیباف مشاهده می شود که گاه با حرکات صورت با دست ها زیاد هماهنگ نیست و علی رغم میل باطنی دست ها به شدت با سرعت و سلطه گرانه اشاره می کنند.

زبان بدن قالیباف-۰ زبان بدن زبان بدن شهردار تهران قالیباف photo 2017 02 04 01 34 57
زبان بدن قالیباف-۰

محدودیت در استفاده از دست ها

استفاده از دست ها محدود است. می توانیم حرکات دست های او را حدس بزنیم یا اشاره با انگشت است یا کف دست نشان دادن و یا … خیلی دایره حرکات دست شهردار ما محدود است. استفاده از حرکات دایره ای بسیار کم است. فراموش نکنیم که حرکات دایره ای کمک بسیار زیادی برای باور پذیری و اقناع افراد حاضر می کند. بحث دیگر در مورد ایستادن قالیباف است. نوع ایستادن وی فرماندهی است. ولی در انتخابات ریاست جمهوری بد عمل کرد. نحوه ایستادن و نشستن می توانست بهتر باشد.

photo_2017-02-04_01-35-03 زبان بدن زبان بدن شهردار تهران قالیباف photo 2017 02 04 01 35 03

سردی صورت قالیباف

حالت های صورت قالیباف به صورتی است که نمی توان زیاد در آن حالات مختلف ناراحتی و خوشحالی را تشخیص داد. چون وی از میمیک های صورت خود به خوبی استفاده نمی کند. احساسات در صورت وی نمی نشیند و آن حس و حالت سردی به خوبی در صورت وی دیده می شود. ثانیه ها و دقایق اول این صورت افراد است که حالات را به دیگران انتقال می دهد و نشانگر احساسات باشد. این اتفاقاتی که در صورت قالیباف نمی افتد. ست بودن دست با حالات صورت به شدت مشکل دارد و باید به عنوان یک فرد مسئول روی این موارد کار کند.