آموزش زبان بدن

آیا از زبان بدن دیگران می توان به شخصیت دیگران پی برد؟

آیا از زبان بدن دیگران می توان به شخصیت دیگران پی برد؟

پاسخ به این پرسش بله و خیر هر دو است. اگر بخواهید با توجه به شکل دستها یا وضعیت پاهای کسی در مورد او قضاوت کنید، در اغلب موارد کم و بیش دچار اشتباه می شوید. اجزای غیر قابل کنترل بدن یک فرد که به طور ژنتیکی به او به ارث می رسد، مثل فرم دستها، هیچ ارتباطی با نوع شخصیت او ندارد.

همچنین زبان بدن کوتاه مدت و گذرا مثل طرز قرارگیری موقتی پاها، آن چنان متغیر و قابل انعطاف است که همیشه باید بر اساس شرایط خاصی که در آن قرار دارید، درباره ی آنها صحبت کنند.

بعضی از عادات غیر کلامی ظاهر یک فرد به راستی معرف شخصیت او است؛ آن ویژگیهایی که در گذشته و طی تجارب مکرر، زندگی آنها را شکل داده است. برخی مکاتب روان شناسی معتقدند در افراد در سنین نه یا ده سالگی حالات چهره و ترکیب بدنشان به گونه ای است که خاص آن دوره بوده و نشان دهنده ی عادات رفتاری آنها است.

از آنجا که شخص به طور مرتب به شیوه ای خاص، فکر یا احساس می کند و در نتیجه همواره بر اساس الگوهای بدنی خاص می ایستد، حرکت می کند، یا حتی (از شدت درد یا تنفر) قیافه ی خود را درهم می کشد، بدن او در شرایط عادی تمایل دارد از همان الگوها پیروی کند.

پس اگر به راستی می خواهید درباره ی شخصیت و احساسات کسی بیشتر بدانید و با زبان بدن ان را کشف کنید ، به وضعیت عادی بدن او در حالت استراحت و وضعیتی که او به طور طبیعی دارد، دقت کنید. به خم شدن بی اختیار سر توجه نمایید، به خطوط چهره اش نگاه کنید، به خطوطی که به واسطه ی طی حالاتی که سال ها، بیش از حالات دیگر به کار گرفته شده اند و بر چهره نقش بسته اند.

به توالی مکرر و یکنواخت حرکات او، مانند: شیوه ی راه رفتن، نشستن یا نفس کشیدن او دقت کنید. در این صورت با تصویری کامل از الگوهای بدن یک فرد، تصویری کامل از شخصیت او به دست می آورید.

برای مثال آیا کسی که با او روبه رو می شوید، آرام و خونسرد است؟ طرز ایستادن یا نشستن او به طور طبیعی با آرامش همراه است؟ آیا از بودن در کنار دیگران احساس راحتی می کند؟ مثلا به طور طبیعی سرش را به سوی شما می چرخاند تا مصاحبت با شما را از دست ندهد؟ آیا او فردی هشیار و پر انرژی است؟ حرکاتش از روی عادت، منظم، موزون و سنجیده است؟

علاوه بر این می توانید با “محک زدن”زبان بدن دیگران که به شکل عادت در آمده است، به تجزیه و تحلیل بیشتری بپردازید. با انجام دادن این کار، قادر خواهید شد شناخت بیشتری از آنها به دست آورید.

برای مثال کسی را در نظر بگیرید که همیشه حالت قوز کرده دارد و گردنش را با فشار به جلو می راند که این وضعیت نشانه ای از افسردگی است. سعی کنید خود را در چنین حالتی قرار دهید: بدنی شل و وارفته، قوز کرده، سر به سمت پایین و چشمهای فرو افتاده، در این وضعیت احساس بدبینی بیشتری می کنید. اکنون برعکس، حالت کسی را به خود بگیرید که صاف و متعادل ایستاده است: سر برافراشته و لبخندی بر چهره دارد. در او خوش بینی حقیقی را حس می کنید. بدون تردید ماهیت و شخصیت یک فرد را کلامش فاش می سازد، اما رفتار غیر کلامی وی، بیش از آنچه بتوان تصور کرد، او را به ما می شناساند.

شخصیت شناسی با زبان بدن نیاز به کلی تجربه و معلومات در مورد رفتار غیرکلامی ( زبان بدن ) دارد ف این را فراموش نکنید که با یک نشانه هیچ موقع اظهار نظر نکنید .

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *